TRG Talent

Cung cấp các giải pháp đánh giá có chất lượng và giá trị cao, phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

ProfileXT®

ProfileXT® là một bài đánh giá nhân sự có nhiều công dụng, một trong số đó là xác định những ứng viên có khả năng thành công cao nhất trong một vị trí

Profiles Sales Assessment™

Profiles Sales Assessment™ xác định mức độ phù hợp của một cá nhân đối với các công việc bán hàng trong công ty, từ đó tối đa hóa hiệu suất bán hàng

TRG Talent

Some of our products

ProfileXT®

ProfileXT® đo lường mức độ phù hợp của một cá nhân với một vị trí cụ thể trong tổ chức. “Sự phù hợp công việc” là một khái niệm độc đáo vì nó so sánh một ứng viên với những đặc điểm họ cần phải sở hữu để làm tốt trong một vị trí cụ thể. Tìm hiểu thêm.

CheckPoint 360™

Khảo sát CheckPoint 360™ được thiết kế nhằm mục đích phát triển quản lý hiệu quả, kết hợp những phản hồi từ cấp dưới, đồng cấp, cấp trên trực tiếp, khách hàng/đối tác. Tìm hiểu thêm.

Profiles Performance Indicator™

Profiles Performance Indicator™ là bài đánh giá đề cập đến những ảnh hưởng của tính cách cá nhân lên hiệu suất công việc cùng các mối quan hệ trong nhóm. Tìm hiểu thêm.

Profiles Sales Assessment™

Profiles Sales Assessment™ xác định mức độ phù hợp của một cá nhân đối với các công việc bán hàng trong công ty, từ đó tối đa hóa hiệu suất bán hàng. Tìm hiểu thêm.

Đăng ký nhận Bản tin cập nhật từ TRG.

…để luôn sẵn sàng trong bối cảnh kinh tế tương lai.

TRG Talent

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn đúng người, xây dựng họ thành đội nhóm làm việc hiệu quả và giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Các bài đánh giá nhân sự của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin chính xác, có độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định tuyển dụng, hoạch định kế nhiệm, phát triển kỹ năng, xây dựng đội ngũ một cách hiệu quả.

FOLLOW US

TRG International

TRG International

X