TRG IT

Tinh gọn quy trình quản lý tài chính, giúp công ty của bạn trở nên linh hoạt hơn và giành được ưu thế trên thị trường toàn cầu. Chuyển đổi thông tin cơ bản thành thông tin thúc đẩy hành động với Hệ thống Quản lý Tài chính Toàn diện.

Infor Sunsystems

CloudSuite Industrial

CloudSuite Business

d/EPM

Get in Touch with us

TRG IT

TRG là công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu thị trường, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu. TRG đã đóng góp vào thị trường năng động và đầy thử thách bằng việc cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp. Các giải pháp công nghệ này hoạt động âm thầm nhưng hiệu quả, giúp khách hàng tránh khỏi những rắc rối ngoài lề và tập trung phát triển cốt lõi của doanh nghiệp.

Nghề Nghiệp

Blog
Ý Kiến Khách Hàng
Hỗ Trợ
Liên Hệ

Thêm Thông Tin

FOLLOW US

TRG International

TRG International

X