Profiles Sales Assessment | TRG International

Profiles Sales Assessment™

Profiles Sales Assessment™ là gì

Hoạt động bán hàng được xem như xương sống của một công ty, do đó, những người chịu trách nhiệm bán hàng cần được tuyển chọn và phát triển chu đáo để đảm bảo tối đa hóa được khả năng và tiềm năng của họ. Profiles Sales Assessment đánh giá ba khía cạnh Phong cách Tư duy, Xu hướng Hành vi và Sở thích Nghề nghiệp nhằm hỗ trợ các quyết định tuyển dụng cũng như định hướng phát triển cho các vị trí bán hàng dựa trên các dự đoán “Phù hợp công việc” cùng các phân tích về 7 Hành vi Bán hàng Quan trọng.

 

Điểm nổi bật

  • Hữu ích cho công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển các vị trí bán hàng.
  • 7 Hành vi Bán hàng Quan trọng mô tả xu hướng hành vi của cá nhân trong từng giai đoạn của công việc bán hàng.
  • Báo cáo được viết theo ngôn ngữ quen thuộc với người làm công việc bán hàng.

Profiles Sales Assessment™ Brochure

Hãy tải brochure để biết thêm thông tin về Profiles Sales Assessment™