TRG International Quản lý Tài năng

Giải pháp Quản lý Tài năng

Các nhà lãnh đạo luôn đau đầu với hàng loạt những câu hỏi xung quanh đề tài quản lý tài năng, từ vấn đề tuyển đúng người và tránh các lỗi lầm trong tuyển dụng, làm cách nào để nhân rộng thành công của các nhân viên xuất sắc hay thậm chí là phát triển lãnh đạo và xây dựng môi trường làm việc hòa hợp giữa cấp trên và cấp dưới. Và tình thế đó đã góp phần gia tăng nhu cầu hỗ trợ từ các công cụ đánh giá không chỉ đơn thuần thực hiện chức năng đánh giá mà còn mang lại những giá trị lâu dài cho sự phát triển của tổ chức.Vì vậy, giải pháp Quản lý tài năng của TRG giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô xây dựng và duy trì một lực lượng lao động hiệu suất cao.

Tại sao nên chọn TRG?

Bạn có thể tìm thấy rất nhiều nhà cung cấp bài đánh giá trên thị trường nhưng chúng tôi tự tin rằng bộ giải pháp Quản lý Tài năng của TRG International sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn với những tiêu chí nổi bật sau:

 • Đánh giá nền tảng tâm lý lượng học
  Các bài đánh giá tổng thể con người của chúng tôi được xây dựng dựa trên các lý thuyết khoa học hành vi và liên tục được cập nhật cũng như chứng nhận hiệu quả để có thể hỗ trợ bạn trong suốt mọi giai đoạn trong vòng đời nhân viên.
 • Nội địa hóa
  Chúng tôi cung cấp các bài đánh giá bằng tiếng Việt, tiếng Anh cùng 30 ngôn ngữ khác và tất cả bài đánh giá đều được quy chuẩn với dân số lao động để chỉ ra mối tương quan giữa xu hướng hành vi của bạn với những người lao động cùng quốc tịch.
 • Báo cáo trực quan và thuận tiện
  Các báo cáo đa dụng đầy trực quan của chúng tôi được trình bày bằng ngôn ngữ doanh nghiệp và có thể được ứng dụng cho nhiều ngành. Ngoài ra, các thông tin trình bày đơn giản, dễ hiểu sẽ giúp bạn nắm được nội dung nhanh chóng mà không cần đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý học.
 • Hỗ trợ tận tình
  Đội ngũ tư vấn viên kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn thấu hiểu kết quả cũng như đưa ra đề xuất hướng ứng dụng kết quả đánh giá phù hợp nhất.
 • Trung tâm đánh giá hiện đại
  Chúng tôi cung cấp các hệ thống trung tâm đánh giá trực tuyến để giúp bạn chủ động quản lý và theo dõi hoạt động đánh giá của tổ chức với mức độ bảo mật cao nhất.

Các sản phẩm của giải pháp Quản lý Tài năng

ProfileXT®

Bài đánh giá tổng thể con người, được sử dụng trong tuyển dụng, đào tạo, phát triển và hoạch định kế nhiệm, giúp đo lường mức độ phù hợp của một cá nhân với một vị trí nhất định trong tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo Phân tích Năng lực Lãnh đạo ProfileXT®
Báo cáo chuyên dụng được xuất từ kết quả ProfileXT, làm rõ các yếu tố năng lực lãnh đạo trong kết quả ProfileXT của ứng viên.

Tìm hiểu thêm

Báo Cáo Nhóm ProfileXT®
Một báo cáo chuyên dụng khác được xuất từ kết quả ProfileXT, chú trọng các điểm khác biệt giữa trưởng nhóm và các thành viên cũng như đưa ra các hướng tiếp cận và cải thiện.

Tìm hiểu thêm

CheckPoint 360°™
Khảo sát 360 độ hướng đến hỗ trợ phát triển lãnh đạo dựa vào thông tin thu thập từ phản hồi của các nhóm đối tượng khác nhau trong mối quan hệ công việc tại vị trí hiện tại của một quản lý.

Tìm hiểu thêm

Profiles Performance Indicator™
Bài đánh giá chú trọng vào những ảnh hưởng của tính cách một cá nhân lên hiệu suất làm việc và sự cộng tác của họ với cả nhóm trong công việc cũng như đưa ra đề xuất cách khích lệ cá nhân và giảm thiểu xung đột tiềm tàng.

Tìm hiểu thêm

Profiles Managerial Fit™
Bài đánh giá phân tích các yếu tố cấu thành sự tương thích giữa quản lý và các cấp dưới của mình.

Tìm hiểu thêm

Profiles Sales Assessment™
Bài đánh giá tổng thể con người đo lường mức độ phù hợp của cá nhân đối với một vị trí bán hàng trong tổ chức và hỗ trợ cải thiện hiệu suất bán hàng.

Tìm hiểu thêm

Profiles Sales CheckPoint™
Khảo sát 180 độ thu thập đánh giá về kỹ năng bán hàng từ chính bản thân nhân viên bán hàng và quản lý của họ để giúp họ nâng cao hiệu suất bán hàng.

Tìm hiểu thêm

Profiles Pathway Planner™
Bài đánh giá chuyên sâu được xây dựng theo khái niệm “Phù hợp Công việc”, hỗ trợ học sinh và sinh viên trong việc định hướng nghề nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Customer Service Profile™
Bài đánh giá đo lường mức động phù hợp của cá nhân với công việc dịch vụ khách hàng và đề ra những hướng huấn luyện các nhân viên dịch vụ khách hàng hiện tại.

Tìm hiểu thêm