Quản lý tài chính | TRG International

 Quản Lý Tài Chính

 

Tổng Quan

Báo cáo về những thử thách và rủi ro mà các giám đốc tài chính đối mặt ngày nay không còn là một tin tức mới mẻ với chúng ta – đây gần như là cuộc sống hàng ngày. Bạn rõ ràng cần những giải pháp quản lý tài chính có thể cắt giảm chi phí, rút ngắn thời hạn xoay vốn, cung cấp những thông tin tài chính đúng lúc và thiết thực; thúc đẩy áp dụng những kiểm soát và tiêu chuẩn tài chính quốc tế; và cải thiện độ minh bạch của doanh nghiệp.

Vì sao nên chọn chúng tôi cho Giải Pháp Quản Lý Tài Chính của bạn?

Chúng tôi cung cấp một gói giải pháp quản lý tài chính hoàn thiện – từ phần mềm đến dịch vụ – để giúp bạn có thể tận dụng tối đa công nghệ:

Phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và địa phương (VAS)

Thành công được chứng minh qua 20 năm áp dụng dịch vụ.

Sản Phẩm Tốt Nhất

Infor SunSystems: Hệ thống quản lý tài chính toàn diện và và toàn câu này sẽ giúp bạn thích nghi được với các thay đổi trong quy định bắt buộc, những yêu cầu thông tin và hỗ trợ cho các chiến lược kinh doanh với độ tin cậy cao. Các chức năng bao gồm sổ cái chung, các khoản phải nộp, các khoản phải thu, tài sản cố định, xử lý đơn đặt hàng, báo cáo hoạt động và phân tích tài chính.

Infor Office of the CFO: Giải pháp quản lý tài chính The Office of the CFO solutions được xây dựng trên nền tảng giải quyết những thách thức ngày nay, trong khi đem đến khả năng thích nghi và linh hoạt để quản lý những nhu cầu của bạn trong tương lai xa. Có thể triển khai đưa vào đám mây (cloud) hoặc cài vào máy chủ (on-premise)

Infor Expense Management: Đơn giản hóa công tác phí và quản lý chi phí, giảm phí xuất báo cáo tài chính xử lý lên đến 50% với Infor Expense Management. Sẵn sàng để triển khai trên Cloud hoặc tại máy chủ (on-premise).

Sản Phẩm về Quản Lý Tài Chính của chúng tôi