Tableau Online | TRG International

Tableau Online

Phân tích kinh doanh trên đám mây

Tableau Online là phiên bản dựa trên đám mây của Tableau Server làm cho phân tích kinh doanh đơn giản và dễ dàng hơn hơn bao giờ hết.

Tính năng chính

  • Tập trung dữ liệu của bạn

Không cần quan tâm dữ liệu của bạn đến từ đâu- trên đám mây hoặc trong các máy chủ của doanh nghiệp – Tableau Online có thể lưu trữ nó nhanh chóng và an toàn trong một nơi mà bạn có thể truy cập từ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Luôn cập nhật tự động làm mới theo lịch trình hoặc nhận cảnh báo khi kết nối không thành. Xuất mô hình dữ liệu tập trung – nguồn dữ liệu, siêu dữ liệu – để đảm bảo tất cả mọi người đang làm việc từ một điểm duy nhất.

  •  Khuyến khích hợp tác toàn doanh nghiệp – và hơn nữa

Chia sẻ tổng quan của bạn và cho mọi người từ doanh nghiệp truy cập chúng từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Ngay cả ở bên ngoài – các khách hàng, nhà cung cấp, và các đối tác – có thể đăng nhập từ trình duyệt web và truy cập vào các biểu đồ hoặc báo cáo của bạn thông qua Tableau Online.

  • Giữ dữ liệu an toàn

Dữ liệu doanh nghiệp trong các máy chủ của Tableau Online được bảo vệ bằng các biện pháp an ninh nghiệm ngặt nhất, bao gồm cả mạng, người sử dụng, vận hành và bảo mật ứng dụng. Quan trọng hơn, các biện pháp này được triển khai 24/7 bởi các chuyên gia an ninh của Tableau.

  • Khả năng chi trả và tính linh hoạt

Tránh được những rắc rối trong việc đầu tư và cài đặt phần cứng. Thực hiện các giải pháp phân tích kinh doanh Tableau Online hàng đầu thế giới chỉ với việc kết nối Internet, và hầu như không có yêu cầu bảo dưỡng. Chuyển đổi mô hình dựa trên đăng ký linh hoạt hơn. Dễ dàng phát triển từ một số đến nhiều người dùng như doanh nghiệp mong muốn.