Profiles Sales Assessment

Hoạt động bán hàng được xem như xương sống của một công ty, do đó, những người chịu trách nhiệm bán hàng cần được tuyển chọn và phát triển chu đáo để đảm bảo tối đa hóa được khả năng và tiềm năng của họ. Profiles Sales Assessment đánh giá ba khía cạnh Phong cách Tư duy, Xu hướng Hành vi và Sở thích Nghề nghiệp nhằm hỗ trợ các quyết định tuyển dụng cũng như định hướng phát triển cho các vị trí bán hàng dựa trên các dự đoán “Phù hợp công việc” cùng các phân tích về 7 Hành vi Bán hàng Quan trọng.

Điểm nổi bật của Profiles Sales Assessment

  • Hữu ích cho công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển các vị trí bán hàng.
  • 7 Hành vi Bán hàng Quan trọng mô tả xu hướng hành vi của cá nhân trong từng giai đoạn của công việc bán hàng.
  • Báo cáo được viết theo ngôn ngữ quen thuộc với người làm công việc bán hàng.

Và nhiều hơn nữa . . .

Tải brochure để tìm hiểu thêm

TRG Talent

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn đúng người, xây dựng họ thành đội nhóm làm việc hiệu quả và giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Các bài đánh giá nhân sự của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin chính xác, có độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định tuyển dụng, hoạch định kế nhiệm, phát triển kỹ năng, xây dựng đội ngũ một cách hiệu quả.

Thêm Thông Tin

Blog
Ý Kiến Khách Hàng
Hỗ Trợ
Liên Hệ

Nghề Nghiệp

FOLLOW US

TRG International

TRG International

X