CheckPoint 360°

Khái niệm “Khảo sát 360°” đang dần trở nên phổ biến nhờ vào tính hiệu quả cao và tính khách quan trong công tác đánh giá quản lý. Khảo sát CheckPoint 360° dựa trên khái niệm này và phát triển một nội dung đánh giá tiêu chuẩn: Lãnh đạo có sức hút.

Thuật ngữ này được cụ thể hóa thành 8 Năng lực Lãnh đạo toàn cầu, chia thành 70 hành vi. Những người tham gia khảo sát sẽ đưa ra phản hồi đối với “Người được đánh giá” dựa trên những hành vi này và kết quả khảo sát giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu của “Người được đánh giá” cũng như tiến độ trở thành một lãnh đạo có sức hút của họ.

Điểm nổi bật của CheckPoint 360°

  • Hữu ích cho hoạt động phát triển lãnh đạo, hoạch định nhân lực chiến lược và hoạch định kế nhiệm.
  • Quy trình khảo sát có tính bảo mật cao. Những người tham gia khảo sát không biết được đánh giá của những người khác và ngoại trừ Cấp trên cùng Bản thân, tất cả người tham gia đều được ẩn danh trong báo cáo.
  • Các tiêu chí khảo sát mang tính toàn cầu và đã được nhiều tổ chức trên thế giới ứng dụng.
  • 5 báo cáo trực quan phục vụ cho nhiều cấp độ khác nhau. Bao gồm: Bản thân, Cấp trên và Điều hành.

Và nhiều hơn nữa . . .

Tải brochure để tìm hiểu thêm

TRG Talent

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn đúng người, xây dựng họ thành đội nhóm làm việc hiệu quả và giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Các bài đánh giá nhân sự của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin chính xác, có độ tin cậy cao, giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định tuyển dụng, hoạch định kế nhiệm, phát triển kỹ năng, xây dựng đội ngũ một cách hiệu quả.

FOLLOW US

TRG International

TRG International

X