Careers

two women at table working on laptops

Talent Management

Job category in TRG, for example: HR, Software Development, Marketing
man reading business newspaper

Business Development

Job category in TRG, for example: HR, Software Development, Marketing
two hands typing on a laptop keyboard

Marketing

Job category in TRG, for example: HR, Software Development, Marketing
a picture of coding software on a screen

Software Development

Job category in TRG, for example: HR, Software Development, Marketing

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

TRG International

TRG International là công ty với nhiều thương hiệu khác nhau trong đó có 3 lĩnh vực chính: IT, Talent và FB.

Là công ty đã có mặt trên 21 năm, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ và là bạn đồng hành tốt nhất, đã giúp hơn 1.000 khách hàng ở 80 quốc gia phát triển và tỏa sáng.

 

Thêm Thông Tin

Blog

Ý Kiến Khách Hàng

Hỗ Trợ

Liên Hệ

Nghề Nghiệp

FOLLOW US

TRG International

TRG International

X